Gudstjänster

Söndagen den 19:e februari  kl:11.00:     O Salutaris Hostia -  G.Fauré 

                                                                  A Gaelic Blessing - J. Rutter


Söndagen den 19:e  mars     kl:11.00:       Ur: Messe Breve - C. Gounod

                                                                    Kyrie

                                                                    O Salutaris Hostia

                                                                     Agnus Dei                                                            

Söndagen den 16:e april       kl: 11.00       


Söndagen den 21:a maj        kl:11.00


Söndagen den 4 juni              kl:11.00: